Home > Dit vinden Limburgers van de coronamaatregelen

Dit vinden Limburgers van de coronamaatregelen

jan 25, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Dat blijkt uit een enquête van L1, die door onderzoeksbureau Flycatcher onder meer dan 500 Limburgers van 18 jaar en ouder is verspreid. Zij lieten hun licht schijnen op wat ze van de huidige coronamaatregelen vinden.

Met name de sluiting van horeca en culturele instellingen, openingstijden van essentiële winkels en het toegestane aantal personen waarmee je op pad kunt gaan, zijn maatregelen waarmee Limburgers het oneens zijn.

Het meeste begrip hebben provinciegenoten juist voor het openhouden van het onderwijs en de kinderopvang. Ook het toestaan van binnen en buiten sporten en kunst- en cultuurbeoefening wordt op prijs gesteld.

Wat opvalt is dat hoe ouder de Limburger is, hoe meer hij of zij achter de huidige maatregelen staat.

Daarnaast zegt 42 procent van de Noord-Limburgers de maatregelen grotendeels tot volledig te begrijpen. In Zuid-Limburg is dat begrip een stuk lager, namelijk 27 procent. In Midden-Limburg gaat het om 31 procent.

In het zuiden is bijna vier op de tien ondervraagden het volledig oneens met de maatregelen. Midden-Limburgers komen daarbij in de buurt, maar hebben iets meer begrip. In het Noorden daarentegen is maar 23 procent het volledig oneens met de maatregelen.

Net als bij het begrip voor de regels, geldt ook voor het naleven ervan: Hoe zuidelijker je gaat, hoe minder mensen zich aan de regels houden. In Noord-Limburg houdt 84 procent zich grotendeels tot volledig aan de maatregelen, in Midden-Limburg is dit 69 procent en in het Zuiden 64 procent.

In totaal zegt maar 9 procent van alle ondervraagden dat ze de regels niet of nauwelijks naleeft.

Net als dat ‘oudere’ Limburgers vaker achter de maatregelen staan, houden ze zich er ook eerder aan dan jongere provinciegenoten. 79 procent van de ondervraagde 60-plussers leeft de regels grotendeels tot volledig na, tegenover ongeveer 59 procent van de mensen die 44 jaar of jonger zijn.

Driekwart van de ondervraagden is volledig gevaccineerd en heeft een booster gehad. De meeste Limburgers geven daarnaast aan dat ze het grotendeels of volledig begrijpen dat mensen die een coronaprik hebben gehad, minder beperkingen hebben.

Bron: 1Limburg Nieuws