Home > Oversterfte 2021: meer overlijdens in Limburg dan verwacht

Oversterfte 2021: meer overlijdens in Limburg dan verwacht

jan 26, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van voorlopige cijfers.

Er is sprake van oversterfte als veel meer mensen overlijden dan te verklaren valt door gebruikelijke schommelingen in de sterftecijfers. Door de coronapandemie is dit twee jaar op rij het geval. Vooral in Limburg was er sprake van oversterfte.

Noord-Limburg telt samen met Flevoland en Zeeland de hoogste oversterfte. Vorig jaar stierven er in het noorden van onze provincie 5868 inwoners, dat zijn 746 sterfgevallen (15 procent) meer dan verwacht. In Flevoland en Zeeland ligt het iets hoger: 20 procent en 16 procent.

Absoluut gezien was de oversterfte in de GGD-regio Hart voor Brabant het hoogst. In deze regio, waar onder meer Den Bosch en Tilburg onder vallen, overleden vorig jaar 1.049 meer mensen dan verwacht. Zuid-Limburg (993 meer dan verwacht) en de provincie Utrecht (957) volgen.

Als we kijken naar de landelijke cijfers zien we dat er afgelopen jaar bijna 171.000 mensen zijn gestorven. Dat zijn er 16.000 meer dan te verwachten was voor dit jaar, stelt het CBS. In 2020 overleden 15.000 meer mensen dan het gemiddelde aantal voor de coronapandemie.

In alle leeftijdsgroepen stierven er meer mensen dan te verwachten viel. Bij de 90-plussers was de relatieve oversterfte het laagst, daar overleed 7 procent meer mensen dan verwacht. Onder de mensen van 65 tot 80 jaar was de relatieve oversterfte het hoogst met 14 procent. Ook in vergelijking met het eerste coronajaar 2020 overleden in die laatste leeftijdsgroep meer mensen.

Hevige griepgolven zorgden bijvoorbeeld in 2015 en 2018 ook voor oversterfte. Deze golven worden vaak echter gevolgd door een periode met minder sterfte, meldt het CBS. Dat was in 2020 en 2021 niet het geval. In beide jaren was er meerdere perioden sprake van oversterfte.

In de jaren voor de coronapandemie overleden er meer vrouwen per jaar, omdat er meer oudere vrouwen zijn. Dit jaar gingen er iets meer mannen dood dan vrouwen. In 2020 stierven ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

Bron: 1Limburg Nieuws