Home > Hoogwater: gebrekkige informatie zorgde voor problemen

Hoogwater: gebrekkige informatie zorgde voor problemen

jan 26, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Dat is conclusie van een evaluatie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De evacuatie van het VieCuri ziekenhuis in Venlo wordt als een van de noodzakelijke verbeterpunten aangekaart omdat er een “reële kans bestond dat het gebied rond VieCuri zou overstromen”, zo staat in het rapport.

Tijdens de watersnood was er grote behoefte aan eenduidige en betrouwbare informatie over de waterstanden van de Maas, Roer en Geul. Maar dat was juist het probleem. Rijkswaterstaat leverde informatie over de Maas en het waterschap over alle zijrivieren. De onderzoekers schrijven: “Die informatie moest bij elkaar worden opgeteld, maar dat maakte het voorspellen lastig. In de hoogwatermodellen werd tot voor deze crisis nooit rekening gehouden met zij-instroom. De instroom van zijrivieren lag tijdens het hoogwater soms wel drie tot vier keer boven normaal en dat zorgde voor een plus in de waterstand tot wel tien procent.”

De informatievoorziening liet dus te wensen over, terwijl er op lokaal niveau juist veel behoefte was aan exacte voorspellingen met bijbehorende risicoanalyse. Maar de risico’s waren dus lastig in te schatten. In het rapport staat: “Zeker bij gemeenten en bedreigde instellingen zoals een ziekenhuis, was er veel behoefte aan duidelijkheid over wat zij konden verwachten om tijdig maatregelen te kunnen nemen. Vanuit het waterschap was juist terughoudendheid in het communiceren van absolute dreiging. Simpelweg omdat de risico’s niet altijd zo zwart wit gepresenteerd konden worden.”

Een ander punt waar uitgebreid bij stil wordt gestaan, is de burgerparticipatie. Overal in de provincie kwamen spontane hulpacties tot stand om het water tegen te houden of om mensen te evacueren. Er was een grote saamhorigheid en de inzet van bewoners, ondernemers was te prijzen. Maar dit had ook een keerzijde. De evaluatie meldt: “Omwonenden verhoogden met zandzakken met behulp van zwaar materiaal, terwijl de dijk te kwetsbaar zou zijn voor bezoekers. En in plaats van gehoor te geven aan de oproep om te evacueren, startte de lokale bevolking een actie om de dijk te verhogen.”

De onderzoekers komen daarom met een aantal aanbevelingen. Zo moet de verslaglegging voortaan beter en moet de informatie over waterstanden, overloopgebieden, zwakke plekken en mogelijke maatregelen beter worden uitgewerkt. “Dat begint bij het samenvoegen van de beelden van Rijkswaterstaat en het waterschap. Daar is veel te winnen in tijd, taal en de wijze van presenteren. “

Verder moeten de lokale hoogwaterplannen worden geactualiseerd en de plaatselijke burger beter geïnformeerd. Ze moeten precies weten wat ze voortaan wel of niet moeten doen. “Van instructies voor het vullen en en plaatsen van zandzakken tot het hoog plaatsen van meubilair en aanwijzingen die de persoonlijke veiligheid van mensen ten goede komen. Geef daarin ook aan wat niet gewenst gedrag is zodat je daar tijdens de crisis beter op kunt handhaven.”

Het onderzoek naar het hoogwater is het derde grote rapport in een week tijd. Vorige week werden de evaluaties van het en de gepresenteerd. Begin volgende maand maakt Rijkswaterstaat als laatste bekend hoe er is gehandeld tijdens het extreme weer half juli en wat er in de toekomst beter kan.

Bron: 1Limburg Nieuws