Home > Campagne moet Limburgse jongeren op juiste pad brengen

Campagne moet Limburgse jongeren op juiste pad brengen

jan 31, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De campagne is opgezet door het RIEC, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Dat is een provinciale samenwerking tussen onder meer gemeentes, politie en justitie. Voor het project is een miljoenensubsidie van het Rijk beschikbaar gesteld.

Volgens Rob Hutschemaekers, hoofd van het RIEC, moet de campagne ook een beeld geven over hoeveel jongeren in aanraking komen met criminaliteit. “De afgelopen maanden is daarom al een grote enquête onder Limburgse scholieren gehouden en hebben medewerkers van het RIEC gesprekken gevoerd met middelbare scholen. Dat is gebeurd in de gemeentes Venray, Venlo, Vaals, Roermond, Heerlen, Echt-Susteren en Kerkrade. Om een zo representatief beeld als mogelijk te krijgen, is voor deze gemeentes gekozen.”

De campagne bestaat onder andere uit een online test voor jongeren ().Op die manier komen ze te weten hoe een criminele loopbaan eruit zou zien, welke consequenties hieraan verbonden zouden zijn en of ze gevoelig zijn om ‘klusjes uit te voeren’. Ook kunnen ze informatie krijgen en hulp zoeken, mocht dat nodig zijn.

In de preventie spelen jongerenwerkers een belangrijke rol. Volgens de Landgraafse jongerenwerker Josiemar van de Werp is het ‘snelle geld’ een herkenbaar beeld. “Drugscriminelen ronselen via sociale media jongeren, die daar gevoelig voor zijn. Daar moeten we heel scherp op zijn. Ik noem het ‘kneedbare’ jeugd, want ze zijn wel degelijk nog op het rechte pad te brengen, mits je er vroeg bij bent”, zegt de jongerenwerker.

Het RIEC hoopt door de campagne en een onderzoek een beeld te krijgen om welke jongeren het gaat en in welke delen van Limburgse de gevaren het grootste zijn. Daarom wordt ook voorlichting gegeven aan leraren, die signalen kunnen opvangen. “Als bijvoorbeeld iemand plots met dure kleren rondloopt of twee of drie telefoons op zak heeft, kan dat een signaal zijn”, zegt Hutschemaekers. Over een paar maanden hoopt hij een beeld te krijgen hoe groot het probleem in Limburg is.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is belangrijk. “Je zag vaak dat organisaties een beetje blind opereerden en in de mist aan het roeien waren. Om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan is samenwerking echt van groot belang”, aldus het RIEC.

Bron: 1Limburg Nieuws