Home > Maastricht Aachen Airport blijft binnen geluidsnormen

Maastricht Aachen Airport blijft binnen geluidsnormen

feb 3, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), dat controleert of de luchthavens Lelystad Airport (LA), Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en MAA zich houden aan de geluidsnormen bij het gebruik van de regionale luchthavens. Ook wordt gekeken naar vertrekroutes, die zo min mogelijk over bewoond gebied mogen vliegen.

De geluidsbelasting lijkt in het algemeen op 2020 en wijkt sterk af van 2019, het jaar waarin het coronavirus nog niet was opgedoemd. Dit is met name zichtbaar in de handhavingspunten en het aantal nachtvluchten.

Specifiek voor MAA zegt ILT dat de Limburgse luchthaven binnen de grenzen van de maximaal toegestane geluid opereerde. Ook bij de drie nachtvluchten werden geen overtredingen geconstateerd.

Bij een van de veertien vluchten die van de vertrekroute afweek, is de betreffende luchtvaartmaatschappij die vertrok bij MAA op de vingers getikt. De luchtvaartmaatschappij heeft daar een waarschuwingsbrief voor ontvangen.

Voor alle regionale luchthavens in Nederland gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. ILT stelt jaarlijks een rapport op dat gaat over de periode van 1 november tot en met 31 oktober.

Bron: 1Limburg Nieuws