Home > Geen waterbedeffect van vliegveld Luik bij sluiting MAA

Geen waterbedeffect van vliegveld Luik bij sluiting MAA

feb 3, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De vliegruimte die dan ontstaat in het luchtruim boven Zuid-Limburg zal niet vanzelfsprekend worden opgevuld door vliegtuigen van luchthaven Bierset bij Luik. Dat kan alleen als de ministeries van infrastructuur en defensie als bevoegd gezag daar toestemming voor zouden geven. Dat werd duidelijk tijdens de zogeheten vierde technische informatiebijeenkomst over MAA voor de statencommissie voor Economie.

Bij een vorige vergadering had een aantal partijen om duidelijkheid gevraagd op dit punt.

Zo liet een voormalig luchtverkeersleider in februari vorig jaar nog weten dat bij sluiting van MAA het gebruik van het Zuid-Limburgse luchtruim beneden de drie kilometer zo goed als zeker aan de Belgische verkeersleiding zou worden gedelegeerd. Met veel meer vluchten tot gevolg.

“Er was flink wat druk nodig om duidelijkheid te krijgen van de twee ministeries. Maar een eventuele sluiting van MAA leidt niet zomaar tot verschuiving van het luchtruim naar België”, zo werd van ambtelijke zijde duidelijk gemaakt. Dat betekent niet dat er de garantie ligt dat dat ten allen tijde is uitgesloten. Maar er zal altijd zeer kritisch naar worden gekeken. Het is ook aan de provincie om daarin de vinger aan de pols te houden, zo luidde de ambtelijke boodschap.

Tijdens de technische briefing werd ook gemeld dat volgens een eerste grove schatting bij sluiting van MAA zo’n veertig miljoen euro schadevergoeding zou moeten worden betaald aan de op het vliegveld gevestigde onderhoudsbedrijven, waarvan Samco en Maas de grootste zijn.

Zelf denken de bedrijven aan het viervoudige bedrag, mocht het zover komen.

In de vergadering werd ook meegedeeld dat de wethouders van meerdere gemeenten rond het vliegveld er in een overleg met gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) op hebben aangedrongen om de presentatie van een eerste voorstel over de toekomst van MAA over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart heen te tillen.

Het provinciebestuur wilde dat voorstel waarin nog geen keuze wordt gemaakt maar alleen de voor- en nadelen van de diverse scenario’s op een rijtje worden gezet, op 8 maart naar het Limburgs Parlement sturen. Maar de wethouders vreesden dat dat voorstel dan door de verkiezingscampagne heen zou lopen.

CDA, VVD, D66 en PvdA – goed voor 19 van de 47 zetels – zeiden te kunnen leven met het verzoek om uitstel. “Ik snap het. We moeten het zo neutraal mogelijk houden”, zei CDA-statenlid Wouter IJpelaar. SVL, Partij voor de Dieren en 50Plus – samen 7 zetels – waren tegen. “Het gaat om twee verschillende dingen. Wij hebben als Limburgs Parlement niks met dat probleem te maken. Dat moeten de gemeenten maar zelf oplossen”, aldus fractievoorzitter Anne Marie Fischer.

Volgende week vrijdag hakken de fracties de knoop door over het verzoek. Wordt ja gezegd, dan komt het eerste voorstel op 22 maart naar buiten.

Zeker is wel dat 3 juni blijft staan als de datum waarop het Limburgs Parlement een besluit neemt over de toekomst van MAA.

Bron: 1Limburg Nieuws