Home > Waterschap Limburg herschreef eigen verslagen hoogwater

Waterschap Limburg herschreef eigen verslagen hoogwater

feb 11, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Meerdere geschrapte passages kunnen slecht uitpakken voor het imago van bestuurders of het schap zelf, schrijft vrijdag.

Onderzoeksjournalisten van de krant zijn in het bezit van zowel de originele verslagen als de herschreven versie. Na een vergelijking zou blijken dat er op tientallen punten wijzigingen zijn aangebracht. Het gaat om verslagen van vergaderingen van het crisisteam dat tijdens het hoogwater meerdere keren per dag bijeen kwam om de situatie te bespreken.

Tegenover de krant ontkent het waterschap dat de verslagen bewust zijn gemanipuleerd om imagoverlies te voorkomen. Er zou alleen te ruim omgesprongen zijn met de opdracht om privacygevoelige informatie te verwijderen, zegt secretaris-directeur Erik Keulers.

Bron: 1Limburg Nieuws