Home > D66: ‘MAA als klein verkeersvliegveld volwaardige optie’

D66: ‘MAA als klein verkeersvliegveld volwaardige optie’

feb 11, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

In een Statencommissie steunden vijf andere partijen het voorstel van D66 om die mogelijkheid volledig uit te werken. Samen zijn dat 23 van de 47 zetels. Twee partijen waren afwezig.

Volgende week vrijdag dient D66-statenlid Hans van Wageningen een motie in over zijn voorstel tijdens een vergadering van het Limburgs Parlement. Dan moet blijken of er daadwerkelijk een meerderheid voor is.

Een klein verkeersvliegveld behoort niet tot de vier scenario’s die worden uitgewerkt in de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) waarvan binnenkort de definitieve versie verschijnt.

Drie ervan betreffen groeiscenario’s waarbij eentje waarbij op termijn alleen maar duurzaam elektrisch wordt gevlogen vanaf MAA. Ook wordt gekeken naar de optie van sluiting van het vliegveld. In een conceptversie wordt dat puur voor Limburg bekeken, het meest gunstige scenario genoemd.

Maar MAA als klein verkeersvliegveld kan ook interessant zijn, aldus D66-statenlid Van Wageningen. Hij denkt aan minder overlast voor de omwonenden en minder nadelige effecten voor de toeristische sector.

“Terwijl er wel vliegtuigen kunnen blijven komen voor de onderhoudsbedrijven die we dan geen afkoopsom hoeven te betalen zoals bij sluiting wel het geval is. Ook kunnen de kosten van de nieuwe start- en landingsbaan mogelijk omlaag omdat die minder intensief gebruikt wordt”, aldus Van Wageningen.

Volgens gedeputeerde Stephan Satijn komen alle cijfers en gegevens voor een klein verkeersvliegveld ook op tafel in het MKBA al is het niet officieel opgenomen in de scenario’s.

Maar D66-statenlid Van Wageningen meent dat dat toch moet gebeuren omdat het dan een serieuzere kans maakt in de afweging die het Limburgs Parlement moet maken over de toekomst van MAA. Dan kan in zijn ogen op eenzelfde vergelijkbare manier informatie worden beoordeeld.

Het D66-statenlid kreeg in de Statencommissie steun van PVV, SP, GroenLinks, PvdA, Lokaal-Limburg.

Het CDA zag er niet veel in. SVL, Partij voor de Dieren en VVD waren tegen. VVD-statenlid Teun Heldens sprak van een zeer naïef en onrealistisch scenario.

“Het zal leiden tot een gigantisch tekort in de exploitatie omdat bijvoorbeeld de kosten van baanrenovatie en brandweer blijven. Terwijl vracht- en passagiersvervoer waarmee je geld verdient, wordt afgestoten”, zo stelde Heldens. “Wat vragen we ook om vijf voor twaalf aan de ambtelijke organisatie”.

In een reactie betoogde D66’-er Van Wageningen dat het niet gaat om een keuze voor of tegen een scenario maar om een gelijk speelveld bij de besluitvorming. Volgende week vrijdag wordt dus duidelijk welke kant het opgaat.

In de Statencommissie werd ook door zowat alle partijen (nogmaals) aangedrongen op onomstreden cijfers over de werkgelegenheid die MAA momenteel oplevert.

Die variëren in diverse onderzoeken van zo’n 500 tot een kleine 1800. In het concept- MKBA wordt uitgegaan van 1080 directe en indirecte banen op dit moment. “Voor de PvdA is werkgelegenheid altijd het kernargument geweest om MAA in de lucht te houden. Daarom moet daar uitsluitsel over komen”, zo verklaarde PvdA-fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers.

Bron: 1Limburg Nieuws