Home > Pieter Baan Centrum herhaalt: ‘Thijs H. had psychose’

Pieter Baan Centrum herhaalt: ‘Thijs H. had psychose’

feb 14, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Nieuwe deskundigen toonden zich onlangs kritisch over het PBC-rapport en twijfelen aan de psychose-conclusie.

Maandag is het proces tegen Thijs in hoger beroep gestart met het horen van deskundigen. De psycholoog en psychiater van het PBC vertelden het Hof dat ze achter hun conclusie uit hun rapport uit 2020 blijven staan: Thijs was volledig ontoerekeningsvatbaar ten tijde van de moorden. Zij spreken van een ‘ernstige psychotische ontregeling’.

Een later onderzoek, door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) uitgevoerd op verzoek van het Hof, plaatst juist vraagtekens bij de psychotische toestand van Thijs. De NIFP-deskundigen zijn ook kritisch op de totstandkoming van eerdere rapporten over Thijs. Zo zou de Brunssumer te veel invloed hebben gehad op de uitkomst van die onderzoeken.

Die suggestie wuiven de Pieter Baan-deskundigen weg. “Onze diagnostiek is niet gebaseerd op wat betrokkene heeft gezegd en die diagnose blijft zelfs staan als zijn hele verhaal wordt geschrapt.”

Waar de nieuwe rapporteurs vraagtekens plaatsen bij de psychose, doet het PBC dat dus niet. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ons rapport wordt geïnterpreteerd als: ‘Wat zielig voor deze jongeman, daar moet zorg voor komen.’ Dat is niet correct”, zei de PBC-psychiater. “Wij zien een man die knettergevaarlijk kan worden als hij ontregeld raakt, dus er is noodzaak voor behandeling.”

De NIFP-psycholoog en -psychiater die het laatste onderzoek uitvoerden, sluiten een psychose niet uit, maar zijn niet overtuigd geraakt. “Wij hebben verhoren van hem teruggezien, net na zijn aanhouding. Meneer liet zijn politieverhoorders alle hoeken van de kamer zien. Hij had totale controle over het gesprek”, zei de NIFP-psychiater. “Dat is voor een psychoticus vrijwel onmogelijk.”

Thijs’ advocaten Job Knoester en Serge Weening toonden zich kritisch over het laatste rapport. “Zegt u nu dat uw collega’s ernaast zaten, of sluit u toch niet uit dat zij het bij het rechte eind hebben?”, vroeg Knoester. “Ik zou nooit zeggen dat een collega ernaast zit”, antwoordde de NIFP-psychiater. “Maar we kijken er anders naar.”

In het laatste rapport nemen de deskundigen geen standpunt in over een eventuele andere stoornis. “Het is wel een vreemde man, hier klopt iets niet. Maar is dat een stoornis?” Als er toch sprake was van een psychose, dan is volgens het NIFP-duo waarschijnlijk dat deze door drugs- of medicatiegebruik is veroorzaakt.

Het Hof heeft nog een rapport tot zijn beschikking. Tussen de rapportages van het Pieter Baan Centrum en het NIFP door, onderzochten deskundigen van datzelfde NIFP de casus. Dat gebeurde op verzoek van Thijs’ advocaten. De conclusie van dat stuk sluit aan bij die van het Pieter Baan: volledig ontoerekeningsvatbaar, vanwege een psychose.

Hoe kan het dat deskundigen van dezelfde organisatie een casus zo wezenlijk anders beoordelen? “We zien allemaal hetzelfde”, zei de NIFP-psychiater die onderzoek deed namens het Hof. “Maar we duiden het anders.” Op dinsdag en donderdag wordt het proces voortgezet. Het is nog niet bekend wanneer het Hof uitspraak doet.

Bron: 1Limburg Nieuws