Home > Gündogan houdt ongeacht uitslag onderzoek eigen Kamerzetel

Gündogan houdt ongeacht uitslag onderzoek eigen Kamerzetel

feb 15, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Dat schrijft ze dinsdag in een verklaring.

‘Ik zal los van eender welk verloop mijn zetel behouden. Het liefst binnen mijn eigen fractie’, schrijft het Kamerlid. Er loopt een onderzoek wegens grensoverschrijdend gedrag tegen haar.

Het in Weert opgegroeide Tweede Kamerlid is afgelopen weekend geschorst als lid van de fractie vanwege ‘enkele meldingen’ van grensoverschrijdend gedrag tegenover mensen binnen haar partij Volt. De partij was zondagavond nog spaarzaam met details. Ook in een nieuwe verklaring geeft de partij weinig inzicht in de aard van de meldingen. ‘Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden.’ Hoeveel klachten zijn binnengekomen is evenmin duidelijk.

Gündogan zelf is op de hoogte gebracht van het onderzoek, maar heeft volgens de partij niet te horen gekregen waarvan zij wordt beschuldigd. Eerst moet het bureau dat de meldingen onderzoekt spreken ‘met degenen die meldingen doen en naar voren stappen met de klachten’, zegt de partij.

Pas daarna wordt met Gündogan zelf gesproken in het kader van wederhoor. De partij zegt haar geschorst te hebben omdat mensen binnen de partij zouden hebben laten weten ‘niet met het onderzoek durven mee te werken zolang die machtsverhouding er is’.

De verklaring van Volt is verzonden namens het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie, laat een woordvoerder weten. Gündogan is formeel nog lid van zowel de partij als de fractie. Binnen de fractie is ze geschorst, wat wil zeggen dat ze namens de partij niet zal deelnemen aan debatten, openbare optredens of de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Haar Kamerzetel kan de partij haar in ieder geval niet ontnemen, mocht Volt dat al van plan zijn.

Bron: 1Limburg Nieuws