Home > Limburgs Parlement wil ontkoppeling gasprijs warmtenetten

Limburgs Parlement wil ontkoppeling gasprijs warmtenetten

feb 21, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De invoering van de wet is uitgesteld tot 2023.

Ook moet het provinciebestuur met de initiatiefnemers van warmtenetten in gesprek om tot tarieven te komen die gebaseerd zijn op de kostprijs. Een motie van de PvdA daarover werd met 26 tegen 17 stemmen aangenomen. Behalve de PvdA stemden CDA, GroenLinks, SP, D66, Partij voor de Dieren, 50Plus en fractie Palmen voor.

Volgens de indiener van de motie, PvdA-statenlid Aleida Berghorst, voelt het enorm oneerlijk dat mensen die geen gas gebruiken de dupe worden van de forse stijging van de gasprijs. Want ook zij moeten flink meer betalen. “In Limburg gaat het om 5050 woningen in Beesel, Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen en Venlo die op een warmtenet zijn aangesloten”, zo staat in de motie.

“Deze mensen hebben er bewust voor gekozen om zo duurzaam mogelijk te wonen maar betalen nu alsnog voor iets dat ze niet gebruiken. Daarmee wordt het draagvlak voor verduurzaming en de overgang naar duurzame energie ondergraven. Het is voor niemand een aanlokkelijk perspectief”, aldus Berghorst. In haar motie wordt er ook op gewezen dat gebruikers van een warmtenet niet kunnen overstappen naar een andere leverancier en dus verplicht zijn de prijsstijging te accepteren.

Gedeputeerde Maarten van Gaans (D66) stelde de strekking van de motie te snappen. Maar in zijn visie geeft een ontkoppeling geen zekerheid dat de prijs van warmte uit warmtenetten naar beneden gaat. “Dat los je zo niet op. Het leidt niet per definitie tot een eerlijke prijs”, zo stelde de gedeputeerde.

Hij zei wel de problematiek nu al onder de aandacht van het kabinet te brengen en dat ook naar aanleiding van de motie zeker te blijven doen. Ook met initiatiefnemers en leveranciers gaat hij praten.

Tegen de motie van PvdA-statenlid Berghorst stemden PVV, VVD, Forum voor Democratie en SVL. VVD-statenlid Leon Bastiaans betoogde dat er een hoge onrendabele top zit op de warmtenetten en dat de prijs echt niet alleen afhankelijk is van de gasprijs. “Zijn leveranciers nog wel geïnteresseerd in die warmtenetten als de prijs omlaag moet”, zo Bastiaans.

Hij zag in het klimaatfonds van het kabinet een mogelijkheid om dit dilemma te doorbreken. De PVV steunde de motie niet om een andere reden. De partij is ook landelijk fel tegen de exploderende gasprijs. “Maar dat wordt mede veroorzaakt door de hoge belasting op gas die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de aanleg van warmtenetten. We moeten het probleem bij de bron aanpakken en stoppen met het uitvoeren van het klimaatakkoord”, zo verklaarde PVV-statenlid Bart Megens.

Bron: 1Limburg Nieuws