Home > Lijst met opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen

Lijst met opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen

mrt 7, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Deze lijst wordt nu door de veiligheidsregio voorgelegd aan het ministerie om te bepalen of de locaties überhaupt aan de opvangeisen voldoen. Daarna pas wordt besloten welke locaties ook daadwerkelijk zullen worden ingezet.

Het kabinet heeft bepaald dat de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s op korte termijn allemaal 2000 Oekraïense vluchtelingen moeten opvangen. Zuid-Limburg heeft nu dus een lijst met mogelijke locaties. De gemeenten in Noord-Limburg verwachten over enkele dagen een overzicht van mogelijke opvangplekken te hebben.

Normaal gesproken heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een leidende rol bij de crisisopvang en verdeling van vluchtelingen. In dit geval houdt het COA zich afzijdig en ligt de bal dus bij de gemeenten. Maar die hebben op dit moment nog veel vragen over de praktische gang van zaken rond de opvang, zo laat een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg desgevraagd weten.

De lijst met locaties die de Zuid-Limburgse gemeenten op het oog hebben, wordt daarom vooralsnog niet openbaar gemaakt. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio kan eveneens nog niet aangeven welk type opvangplek (hotels, sporthallen, leegstaande schoolgebouwen etc.) de gemeenten noemen. Wel is duidelijk dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar de beschikbaarheid van huisjes op bestaande vakantieparken.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat vluchtelingen ondergebracht kunnen worden op vakantieparken. Een rondgang langs een aantal van hen in Zuid-Limburg levert het beeld op dat de parkeigenaren welwillend zijn, maar dat ze veelal tegen praktische problemen aanlopen: Zuid-Limburg is namelijk in het voorjaar erg gewild als vakantiebestemming en daardoor zijn veel parken rond Pasen nu al nagenoeg volgeboekt.

Aangenomen wordt dat de Oekraïense vluchtelingen niet op korte termijn terug kunnen naar hun vaderland. Daarom lijkt het voor de hand te liggen dat er gezocht wordt naar plekken die voor langere periode beschikbaar zijn. Parken die onderdeel zijn van grote ketens, zoals Roompot en Landal, laten weten dat het hoofdkantoor moet bepalen of (en hoeveel) huisjes beschikbaar komen voor Oekraïners.

Bron: 1Limburg Nieuws