Uni­for­me werk­wij­ze aan­pak drugs­af­val­dum­pin­gen

Het PADD-Limburg bevat de belangrijkste regels die in acht moeten worden genomen bij het aantreffen van drugsafvaldumpingen en het ontmantelen van drugslabs. De uniforme werkwijze kwam tot stand in samenwerking met onder meer gemeentes, natuurorganisaties, Waterschap Limburg, Brandweer, Politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst. Met het protocol willen de betrokken organisaties onder meer de veiligheid van burgers en professionals waarborgen, de negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid verder verkleinen en de opruimkosten minimaliseren.

Deel dit artikel