Vragen mbt vergunningverlening Landgoed Leudal

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

besloten dat er op Landgoed Leudal in Haelen in gebied 1a en 1b maximaal 300 arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest. Thieu Wagemans, raadslid van de fractie Ronduit Open heeft vernomen “dat aan de orde is om vergunning te verlenen voor realisering van een groot aantal chalets in gebied 1 en bovendien toe te staan dat een voor trainingsdoeleinden gerealiseerd paviljoen in gebruik mag worden ten dienste van de huisvesting van arbeidsmigranten.” Wagemans vraagt het college van B&W van Leudal wat het vergunde aantal verblijfplaatsen per 1 mei 2018 in gebied 1 was. Als het er meer zijn dan 300, is zijn vraag wat het argument is om medewerking te verlenen via vergunningverlening c.q. legalisatie van illegale bouwactiviteiten om nog meer verblijfsplaatsen te realiseren. Verder vraagt hij wat overwegingen van het College zijn om medewerking te geven aan een functieverandering van een trainingscentrum naar ondersteunende activiteiten ten behoeve van huisvesting van arbeidsmigranten. Wagemans eindigt met: “Mij lijkt dat onvoorwaardelijke vergunningverlening voor bouwwerken en het gebruik ervan ten behoeve van arbeidsmigranten een extra drempel kan vormen voor het bereiken van het vastgestelde gemeentelijk doel om huisvesting van arbeidsmigranten per 2026 op alle campings te beëindigen.”

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category