Aanbod verruimde examenmogelijkheden succes

Ook kunnen middelbare scholieren ervoor kiezen om in het voor- examenjaar alvast een of meer vakken af te sluiten. De overheid wil scholen aanmoedigen om maatwerk te leveren en stimuleert dan ook deze manieren om individuele trajecten aan te bieden. Toch stellen nog maar weinig scholen hun leerlingen in de gelegenheid om op verschillende niveaus en verschillende tijdstippen examen te doen. Als een van die weinige scholen in Nederland en als enige school binnen Stichting Onderwijs Midden- Limburg (SOML) heeft Sint Ursula locatie Horn dit jaar aan een aantal havo-leerlingen de kans geboden om een vak op vwo-niveau af te sluiten. Vier leerlingen hebben deze kans gegrepen. Zij schoven in mei aan bij de vwo’ers en slaagden er allen in om het afgelegde examen – in de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans – met een voldoende af te sluiten. Ook legden twee 5 vwo’ers een jaar eerder dan normaal gesproken het geval zou zijn geweest met succes het examen Duits af.

Deel dit artikel