Aanvraag nachtvergunning De Postkoets

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Hij geeft hiervoor onder andere als redenen aan dat indertijd vanuit omwonenden protest aangetekend is tegen dit voornemen vanwege te verwachten overlast. Het Dorpsoverleg Horn heeft eveneens zijn bedenkingen geuit tegen een nachtvergunning op permanente basis. Wagemans vervolgt:”Naar aanleiding van een recente brief van collega Thomassen en mij over het ongenoegen over wijze van exploitatie van De postkoets, is toegezegd dat vanuit het College overleg zal plaatsvinden met het bestuur van de Postkoets. Over de uitkomsten hiervan hebben we nog niets vernomen. Mocht u toch voornemens zijn de nacht- vergunning te verlenen, dan verzoek ik u met klem dat niet te doen alvorens de Raad zich hierover heeft kunnen uitspreken.”

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category