Actief ouder worden, advies op maat voor 65-plussers

Actief Plus is een bewezen effectieve methode om het beweeggedrag van senioren te bevorderen. Actief Plus, maakt onderdeel uit van een onderzoek uitgevoerd door de Open Universiteit, waarbij de positieve effecten tussen bewegen en cognitie worden onderzocht. Cognitie is het vermogen tot waarnemen, informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen. Deelnemers ontvangen drie keer advies-op-maat om hen bewust te maken van hun eigen beweeggedrag en hen te motiveren om meer te bewegen. Daarnaast heeft Actief Plus een belangrijke doorverwijsfunctie naar bestaande lokale beweegactiviteiten en de eventuele buurtsportcoach van de gemeente. De deelnemer ontvangt adviezen over beweegopties die aansluiten bij deze behoeften.

Deel dit artikel