Al baggerend door de modder zaaien boven op de tunnel

 

Vooruitlopend op de aanleg van de Groene Loper zaaiden vrijdagmiddag leerlingen van de Nutsschool het eerste deel langs het Oranjeplein in. Tevens  werden tien moestuinbakken geplaatst en in gebruik genomen door de Nutsschool, Stichting Radar en BSO de Boomhut.

Het was gezien de weersomstandigheden natuurlijk wel even aanpassen, maar de jeugd vermaakte zich best tijdens het modderballet, maar er werd ook gewerkt, want er moesten heel wat (zaai) meters gemaakt worden. Ieder had zo zijn eigen stukje grond toegewezen gekregen en mocht naar eigen believen dit gaan bewerken met de hoop dat over een tijdje de klaproos, kamille en korenbloem welig zullen bloeien.

Zaterdag en zondag gaan bewoners en andere betrokkenen uit Wittevrouwenveld en Wyckerpoort de delen tussen hun buurten inzaaien. Op woensdag 9 maart verzorgen leerlingen van De Letterdoes en kinderen van de Kunstketel het laatste deel.

Dit project ‘De Groene Voorloper’ wordt begeleid door het Centrum Natuur- en Milieu Educatie, die daarbij ook een lespakket aanbiedt aan de Nutsschool en De Letterdoes. De organisatie is in handen van Makelaars van de Tussentijd, zij zorgen voor tijdelijke invullingen rond het A2-bouwproject. Het project wordt mogelijk gemaakt door Projectbureau A2 en Avenue2.

Volgens de planning wordt eind dit jaar de tunnel in gebruik genomen. Met het zaaien van deze ‘Groene Voorloper’ wordt een voorschot genomen op de toekomstige, groene leefomgeving van het gebied.

Na ingebruikname van de tunnel, kan in 2017 de huidige, tijdelijke autoweg opgeheven worden.

Bovenop de tunnel wordt dan de Groene Loper aangelegd: een brede laan met in het midden ruimte voor fietsers en voetgangers, aan weerskanten rijen bomen en aan de buitenkanten een rijstrook voor lokaal verkeer.

 

Deel dit artikel