Antwoord van wethouder Walraven op vragen AZC

Wethouder Arno Walraven van Leudal heeft ze onlangs beantwoord. 1. De uitbreiding van de opvangcapaciteit in het AZC gaat door. 2. Door het COA is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van het oude schoolgebouw t.b.v. de huisvesting van bewoners van de hoofdbouw tijdens de verbouwing. Deze vergunningaanvraag is nu ingetrokken. Het COA komt met een nieuw plan. 3. Er zijn geen andere locaties bij het COA of de gemeente in beeld om asielzoekers te huisvesten. 4. Het huisvesten van statushouders staat door de toename onder druk. Het is moeilijk om de door het Rijk opgelegde taakstelling te halen. Voor het 1e halfjaar van 2016 wordt de taakstelling gehaald, mede door de plaatsing van jonge asielzoekers bij Rubicon (deze tellen mee voor de taakstelling). 5. Er is voortdurend overleg met het COA. Het COA gaat nog bezien hoe ze het terrein rondom de school gaan gebruiken en herinrichten. De aanvraag voor de hoofdbouw wordt beoordeeld.

Deel dit artikel