Besmette eieren met fipronil in omloop

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Dit middel is bestemd voor behandeling tegen bloedluis en niet is toegestaan in de pluimveehouderij. De behandeling is uitgevoerd door een pluimveeservicebedrijf. Een groot aantal pluimveebedrijven mogen geen eieren, leghennen of mest meer afvoeren en zij moeten uitgeleverde eieren terughalen. De NVWA adviseert om eieren met de code X-NL- 40155XX niet te eten. Het fipronil-gehalte in deze eieren is dusdanig hoog dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien. Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronil- gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Ieder ei bevat een eicode. Deze is gestempeld op het ei. Aan de hand van de 5 onderstreepte cijfers kan men de gekochte eieren controleren. Eicode van eieren met acuut gevaar voor de volksgezondheidzijn met de code X-NL-40155XX. Eicodes van eieren met te hoog fipronil-gehalte voor kinderen: X-NL-43113XX; X-NL-43326XX; X-NL-43835XX; X-NL-42766XX; X-NL-42071XX; X-NL-43514XX; X-NL-41679XX; X-NL-43879XX; X-NL-43640XX; X-NL-42659XX.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category