Brandveiligheid bij Daelzicht gegarandeerd

Hierna volgt een reactie van Nettie Saarloos, interim bestuurder: “Vooropgesteld betreur ik het dat met dit artikel wederom veel onrust en onzekerheid ontstaat. En ik wil direct duidelijk stellen dat de brandveiligheid bij Daelzicht op geen enkele manier in het geding is. Ook is er geen enkele twijfel over de werking van de brand- en blusapparaten. De apparatuur is gecontroleerd door gediplomeerde medewerkers. Maar om iedere twijfel hierover weg te nemen heb ik een gecertificeerde firma opdracht gegeven om een extra controle uit te voeren. Daarnaast is er in het artikel sprake van een integriteitsonderzoek binnen Daelzicht. Het klopt dat ik een onafhankelijk vooronderzoek laat uitvoeren. Dat heb ik gedaan naar aanleiding van vragen die er intern en extern zijn gesteld over inkooptrajecten bij Daelzicht. Bij dit onderzoek spelen zaken als teken- en beslissingsbevoegdheid en beslissingstrajecten een belangrijke rol. Doel is om vast te stellen of er correct is gehandeld binnen de bevoegdheden en de bestaande procedures en of er besluiten zijn genomen die mogelijk niet correct zijn gevalideerd. Om antwoord op deze vragen te kunnen geven, heb ik besloten tot dit onderzoek”, aldus Nettie Saarloos, interim bestuurder van Daelzicht.

Deel dit artikel