‘Brief longarts over gezondheidsklachten burgers’

Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open heeft vernomen dat enkele dagen na ontvangst van deze brief de betreffende longarts een brief heeft ontvangen van c.q. namens de Vossengroup waarvan de inhoud als intimiderend kan worden ervaren. Wagemans: “Die gang van zaken roept de vraag op of de gemeente een rol heeft gespeeld in deze zaak en of de Vossengroup door de gemeente is geïnformeerd over de brief van de longarts.” Hij vraagt het college of er enige actie is geweest vanuit de gemeente richting Vossengroup naar aanleiding van ontvangst van deze brief. Indien dat het geval is, vraagt hij waarom de gemeenteraad, die een beslissing ter zake moest nemen, onwetend is gehouden omtrent deze brief terwijl de Vossengroup mogelijk/waarschijnlijk wel is geïnformeerd.

Deel dit artikel