Coalitiebesprekingen Leudal in afrondende fase

“Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn in de afrondende fase gekomen van de coalitie- besprekingen. Onze fracties hebben het concept coalitieakkoord ontvangen en de komende week kunnen eventuele opmerkingen en aanvullingen doorgeven worden. Volgende week hopen we dat we het coalitieakkoord op inhoud definitief kunnen maken.” Michel Graef vervolgt: “Zodra we het op de inhoud met elkaar eens zijn, gaan we aan de slag met de definitieve versie van het akkoord. We gaan de teksten redigeren om er een logische en begrijpelijke eindtekst van te maken. Ook vragen we de ambtelijke organisatie om een financiële doorrekening te maken van de actiepunten die we benoemd hebben in het akkoord. Daarnaast zal een integriteittoets plaatsvinden van de voorgestelde wethouders.” Graef: “We gaan er van uit dat we in de raadsvergadering van 29 mei het coalitieakkoord kunnen bespreken. Naar verwachting is het definitieve coalitieakkoord een week eerder klaar; dan stellen we het ter beschikking aan iedereen die hier in geïnteresseerd is. Ons streven is dat in die zelfde raadsvergadering ook de wethouders en de nieuwe raadsleden geïnstalleerd worden. Tenslotte spreekt hij dank uit aan de inwoners, organisaties en verenigingen die gereageerd hebben op het verzoek om input te leveren”.

Deel dit artikel