College voorkomt wildgroei geitenhouderijen

Het besluit geldt voorlopig voor de duur van een jaar. Het college heeft geconstateerd dat er onvoldoende zicht is op de gezondheids- risico’s rondom geitenhouderijen én wil voorkomen dat er wildgroei ontstaat in leegstaande stallen. Deze twee overwegingen hebben geleid tot het voorstel van het college. “Om het gewenste beleid juridisch te borgen en uit te kunnen voeren is een voorbereidingsbesluit noodzakelijk”, aldus wethouder Van Meel. Een voorbereidingsbesluit kan voor maximaal een jaar worden genomen. De gemeenteraad wordt uitgenodigd op 13 maart bij de bespreking van het initiatiefvoorstel van de PvdA een besluit te nemen over het collegevoorstel.

Deel dit artikel