Dialoogsessie plannen Tapijnkazerne starten op 29 februari

De gemeente Maastricht nodigt iedereen uit op een aantal dialoogsessies aangaande de plannen van het gebied de Tapijnkazerne. De eerste sessie zal plaatsvinden op 29 februari aanstaande. 

Het gebied Tapijnkazerne verandert in een openbaar park en de gebouwen zijn bedoeld voor onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies. Samenhang tussen de gebouwen en het park en tussen de verschillende functies in het gebied is van groot belang. Leren wordt het bindende thema voor alle elementen in het gebied. 

De officiële opening vond plaats op 13 september 2014. Op deze dag presenteerden de eerste gebruikers van de gebouwen zich. De Universiteit heeft inmiddels drie gebouwen in het gebied in gebruik genomen voor onderwijs en onderzoek, startende bedrijfjes en studieplekken als uitbreiding van de Universiteitsbibliotheek. Het werkgebouw bezet werk- en atelierruimtes in de loods op het centrale plein en Tout Maastricht gebruikt loods M als ontmoetings- en experimenteerplek voor cultuurparticipatie en nieuwe creatieve concepten. 

In de openbare ruimte ligt het dierenpark Maastricht en is een tijdelijk biologische stadsmoestuin aangelegd; de Tapijntuin. Sinds eind maart is Brasserie Tapijn gevestigd op het terrein. 

Een eerste idee van hoe Tapijn er in 2020 uit zal zien, krijgt u in de 3D-animatie van het schetsontwerp van LIAG architecten en bouwadviseurs en Bosch Slabbers Landschapsarchitecten. Ook kunt u de presentatie bekijken die op 1 februari is gegeven door de architecten. 

De gemeente Maastricht is benieuwd wat u vindt van dit ontwerp. Daarom nodigt ze iedereen van harte uit voor een van de bijeenkomsten: 

• 29 februari, dialoogsessie, 19.30 uur, Gebouw Z, Tapijnkazerne 21

•8 maart, Engelstalige sessie, 15.00 uur, brasserie Tapijn

•8 maart, stadsronde Bestemmingsplan en ontwerp Tapijn, 17.00 uur, Mosae Forum

•4 april, dialoogsessie, 19.30 uur, Gebouw Z, Tapijnkazerne 21
 

Met de reacties gaat men aan de slag. Het definitieve ontwerp wordt dus samen met de stad; samen met u gemaakt, aldus de gemeente. Nog voor de zomer wordt het definitieve ontwerp inclusief het kostenplaatje voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles goed gaat, gaat medio 2017 de eerste schop in de grond.

Deel dit artikel