‘Dynamische burgerinitiatieven niet laten wachten’

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Pieke Houben van de fractie Samen Verder stelt dat de gemeente er voor heeft gekozen een andere rol in te nemen, een rol waarin de gemeente niet meer strikt bepaalt en verzorgt, maar juist burgers faciliteert om binnen ruime kaders het heft in eigen handen te nemen. Hij vervolgt: “Dynamische burgerinitiatieven kunnen niet wachten op een statische overheid.” De fractie Samen Verder zal daarom tijdens de behandeling van de kadernota dan ook een motie/amendement indienen. Hierin wordt het college van B en W de opdracht geven om lopende burgerinitiatieven nog vóór de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar duidelijkheid te verschaffen over de haalbaarheid van hun initiatieven.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category