Educatieproject Duurzame Energie van start

Het was het startschot om vanaf 2017, de komende schooljaren leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van de SPOLT-scholen te laten ontdekken op welke wijze duurzame energie wordt opgewekt in Leudal en waarom dat gebeurt. Leerlingen komen hierover meer te weten door een gastles op school. Verder door een excursieochtend naar watermolen Sint Elisabeth en windmolen De Coöperwiek van Coöperatie Zuidenwind in Windpark Neer. Daarnaast kunnen de leerkrachten in de lessen gratis gebruik maken van energielesmateriaal dat landelijk als het beste te boek staat. Het project past perfect binnen het door SPOLT geformuleerde beleid op gebied van wetenschap en techniek. Een pilot in april 2016, uitgevoerd door groepen van basisschool De Harlekijn uit Baexem, vormde de opmaat.

Deel dit artikel