Gebruik driehoeks reclameborden

Over de inhoud of het doel van het driehoeksbord is in de verordening niets opgenomen. Michel Graef van de fractie Samen Verder vindt dat de verordening in dezen aangepast dient te worden en vraagt het college van B & W dit daadwerkelijk uit te voeren. Nu wordt reclameruimte langs de openbare weg gebruikt door commerciële aanbieders die de ruimte op het driehoeksbord verhuren. Door binnen 3 weken te wisselen van advertentie wordt vermeden dat het driehoeksbord wordt verwijderd. Volgens Samen Verder is er hierdoor geen plaats voor uitingen van lokale evenementen zoals markten, kermissen, braderieën. Bovendien is het de vraag in hoeverre het terecht is dat commerciële partijen op deze wijze gebruik maken van de openbare ruimte. De fractie stelt voor in de verordening op te nemen dat de driehoeksborden uitsluitend bedoeld zijn voor (tijdelijke) lokale evenementen.

Deel dit artikel