Gezamenlijke handhavingsacties op het water

Totaal zijn ruim zestig hand- havingsacties uitgevoerd waarvan in ruim twintig gevallen een overtreding is geconstateerd of een vervolgactie is uitgezet. Er zijn vijf strafrechtelijke boetes uitgedeeld. De gezamenlijke handhavingsdag is een initiatief van Rijkswaterstaat en de Limburgse waterschappen. Ook de politie, de Groene Brigade en het Openbaar Ministerie deden dit jaar mee.

Deel dit artikel