Veldstraat 20 te Maastricht. Ontwerp omgevingsvergunning, het herbestemmen van Klooster Opveld naar Woon Zorgcomplex

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Maastricht. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. gmb-2024-44177
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Referentienummer dossier: 22-2263WBVeldstraat 20 te Maastrichthet herbestemmen van Klooster Opveld naar Woon ZorgcomplexDatum ontvangst aanvraag: 4 december 2022Startdatum inzagetermijn: 30 januari 2024Procedure: Deze ontwerp-beschikking is voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure.Status ontwerp-besluit: verleendHet college van burgemeester en wethouders van Maastricht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning bovenstaande besluitstatus toe te kennen. Dit betekent dat men voornemens is om de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren. Het definitieve besluit volgt na de periode van ter inzage legging.Een zienswijze indienenOver dit ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen binnen 6 weken na de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. De termijn voor het indienen van een zienswijze start op 30 januari 2024. De reacties die binnenkomen worden door de gemeente beoordeeld voordat er een definitief besluit genomen wordt op de aanvraag. Of een besluit door een zienswijze wordt aangepast, is vooraf niet aan te geven. Als u een zienwijze wilt indienen dan kunt u een brief naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.In de zienswijze staat in elk geval:- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer- de omschrijving en het referentienummer van het dossier- de reden van uw zienswijzeNadere informatieVoor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Limburglokaal.com

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen