‘Handhaven na verschijnen controle rapport’

Steeds weer werd hem verteld dat het controlerapport nog niet beschikbaar was. Hij is nu zeer verbaasd omdat hij dat via een andere weg een afschrift van het rapport heeft ontvangen. Raadslid Wagemans: “Uit dit rapport blijkt onomstotelijk dat er ook seizoenarbeiders op het landgoed worden gehuisvest in gebouwen en op locaties waar dat niet is toegestaan.” Wagemans vervolgt: “Wij roepen uw College met de grootste nadruk op uw verantwoordelijkheid op het vlak van handhaving serieus te nemen en daar de actie aan te verbinden de overtreding van regels die uit het controlerapport blijkt op zo kort mogelijke termijn te doen beëindigen.” Hij eindigt met: “De lijn die ruim een jaar geleden in ingezet, dient met kracht te worden voortgezet en voorkomen moet worden dat we weer in ongewenste praktijken vervallen die jarenlang gebruikelijk waren.”

Deel dit artikel