Herhaald verzoek om openbare raadsvergadering

Raadslid Mathieu Wagemans heeft daar twee aanvullende redenen voor. “Allereerst het besluit van de gemeente Roermond dat donderdag bekend is geworden met betrekking tot de positie van de directeur van OML. De besluitvorming hierover is nog niet afgerond en over een zo principiële zaak die het integriteits- beleid van onze gemeente raakt, dient de gemeenteraad zich te beraden.” Wagemans vervolgt: “De tweede reden voor raadsbespreking betreft een punt dat ik persoonlijk nog minstens zo belangrijk en zorgelijk vind. Dat is namelijk de ingezette lijn om integriteit binnen Leudal steeds meer aan de openbaarheid te onttrekken. Juist integriteit vraagt om volstrekte openheid, omdat dit de vertrouwens- relatie tussen politiek en burgers raakt.”

Deel dit artikel