Inwoners tevreden over geboden hulp uit WMO

Het onderzoek vond plaats in opdracht van de gemeente onder 2043 inwoners van Leudal die hulp kregen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het merendeel van de mensen die de aan de enquête meededen, is aangewezen op voorzieningen vervoer/ mobiliteit en hulp bij het huishouden: respectievelijk 36,7 en 31,4%. Richard Verheul, wethouder Sociale Zaken, is blij met de uitslag uit dit onderzoek. “Het bevestigt het beeld wat wij de laatste tijd hebben. Maar er is absoluut geen reden om achterover te leunen, want er zijn nog knelpunten die opgelost moeten worden. Vanwege die complexiteit zijn in het begin dingen niet goed gegaan. Natuurlijk niet bewust, maar vanwege ‘kinderziektes’. Waarmee ik het absoluut niet bagatelliseer, want het gaat om mensen. Mensen die zorg nodig hebben, dus dat raakt mij persoonlijk maar ook de medewerkers van de gemeente en onze zorgpartners.”

Deel dit artikel