Koninklijke onderscheiding voor Matthieu Naus

De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van Leudal tijdens het jaarlijkse St. Ceciliafeest in het Parochiehuis in Hunsel. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Matthieu Naus (55 jaar) is actief in de Fanfare St. Cecilia in Hunsel. Hij is spelend lid van deze vereniging sinds 1972. Vanaf 1991 was hij onder andere secretaris en penningmeester en vanaf 2014 is hij voorzitter. Daarnaast is hij vanaf 2009 bestuurslid van Parochie H. Jacobus de Meerdere in Hunsel. Vanaf 2013 is hij bestuurslid van het cluster Emmaüs met taak de jaarplanning te maken van de vieringen in het cluster. Ook is de heer Naus lid van de kerngroep van de parochie met een gedeelde kosterfunctie en is hij lector. Als commissielid van de dorpsraad Hunsel maakt hij zich sterk de accommodatie voorzieningen op peil te houden.

Deel dit artikel