Laatste fase natuurherstel De Banen

Afgelopen jaar werd de oostrand van het ven aangepakt en de Rietbeek verlegd, nu is de westzijde aan de beurt. Het wilgenstruweel zal worden weggehaald en de voedselrijke veenlaag wordt afgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het ven wordt leeggepompt. Het Sarsven en de Banen in een zeer waardevol vennencomplex bij Nederweert-Eind. Het gebied was al in de 19e eeuw bekend om zijn soorten- rijkdom. Door ontginningen tot de jaren negentig van de vorige eeuw is maar een klein deel overgebleven. Door verdroging en inlaat van voedselrijk water bleek de soortenrijkdom grotendeels verdwenen. Door aankopen en uitruil van gronden rondom het vennencomplex kon aan een nieuwe toekomst gewerkt worden. In overleg met de overheid, agrariërs en andere streekbewoners is afgelopen jaren een totaal regionaal herstelproject opgezet. Dat wordt fasegewijs uitgevoerd.

Deel dit artikel