Late uitbetalingen uitkeringen Participatiewet

Wagemans stelt: “Normaliter zou men mogen verwachten dat deze uitkeringen worden betaald in de maand waarop de uitkering betrekking heeft. Dit is in Leudal echter niet het geval. Uitkeringen voor een bepaalde maand worden pas betaald op de tweede vrijdag van daarop volgende maand.” Hij vervolgt: “Die handelwijze brengt inwoners in problemen. Mensen met een smalle beurs moeten woekeren met de inkomsten en worden in een bepaalde maand wel verplicht om bijvoorbeeld huren en andere vast lasten te betalen zoals de energierekening. Hij verzoekt het College het betalingsregime zodanig aan te passen dat uitkeringen worden betaald op of rond de datum waarop salarissen en vergoedingen worden betaald aan medewerkers en raadsleden en in ieder geval uiterlijk in de maand waarop de uitkering betrekking heeft.”

Deel dit artikel