Leudal Sociaal doet niet mee aan verkiezingen

Wat betekent dit voor de fractie? Rob Flinsenberg heeft in december 2016 al aangegeven dat Leudal Sociaal niet mee zal doen aan de verkiezingen in maart 2018. Hij is van mening dat te veel kleine partijen in Leudal niet in het belang van Leudal is. Rob Flinsenberg blijft wel actief in de gemeente Leudal voor het CDA als adviserend en ondersteunend lid op het sociaal domein. Waarom het CDA? “Het is een partij die staat voor o.a. het gezin, verbinding, belangen van het verenigingsleven, agrariërs, ondernemers en kwetsbare burgers.” Zo zal de fractievoorzitter André Kierkels overstappen naar D66, zoals reeds in een eerdere publicatie werd gesteld. Waarom D66? Omdat hij het gedachtegoed van D66 al sinds de jaren ’90 aanhangt. Jan Engelen, commissielid Sociaal, heeft gesprekken gevoerd met een drietal fracties. Na ampele overwegingen heeft hij gekozen voor de lokale politieke partij Samen Verder.

Deel dit artikel