LIVAR en voorschrijven MilieuEffectRapportage

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

onderbouwing. Raadslid Mathieu Wagemans van de fractie Ronduit Open vraagt het college van B&W van Leudal gelet op de uitspraak van de Rechtbank om voortaan met betrekking tot aanvragen voor Livar-bedrijven een Milieueffectrapportage (MER) voor te schrijven als het college dit nog niet van plan was. Raadslid Wagemans: “Het ontbreken van betrouwbare gegevens ten aanzien van uitstoot van ammoniak, geur, fijnstof enzovoors maakt het thans lastig om goed onderbouwde besluiten te nemen. Bij het ontbreken van dergelijke informatie kan het niet anders of besluiten moeten worden gebaseerd op veronderstellingen.”

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category