Motie beleid gemeenschapshuizen aangenomen

In de raadsvergadering van 22 maart is deze motie samen met drie andere partijen (Samen Verder, Ronduit Open en het CDA) ingediend en aangenomen. Strekking van de motie is dat de bezettingsgraden minder van belang worden, dat er snel werk wordt gemaakt van één duidelijk toekomstbeleid en dat er een raadsbrede werkgroep over het onderwerp wordt opgericht. Dit is volgens D66 een voorbeeld van goede samenwerking, dat hopelijk navolging krijgt in de toekomst. Wel hoopt de fractie dat het nieuwe college ook spoedig inzage in de cijfers van de Postkoets in Horn verstrekt. ‘ Alle gemeenschapshuizen hebben immers deze cijfers moeten verstrekken, behalve de Postkoets. En juist hier zijn al langer problemen en is op korte termijn openheid gewenst’, aldus Rens Raemakers, fractievoorzitter van D66.

Deel dit artikel