Motie over plaatsing wildreflectoren

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Zeker in een landelijke gemeente als Leudal met veel open groene ruimte en landbouw. Positief nieuws dat echter ook zijn keerzijde heeft, want met de toename van grofwild nemen ook het risico op wildaanrijdingen toe. Op initiatief van de lokale Wildbeheerseenheden Land van Horne en de Waterbloem is door jagers op een drietal wegen een zeer succesvolle pilot gestart met een nieuw soort wildreflector die zij zelf hebben geplaatst en onderhouden. Op één weg leidde dit zelfs tot een terugloop van 17 naar 1 wildaanrijdingen per jaar. Nu willen de jagers deze zelfde reflectoren ook plaatsen en onderhouden op risicovolle provinciale wegen maar vinden daarvoor nog geen gehoor bij de provincie. Pieke Houben van Samen Verder ziet het als taak van de fractie en die van de gemeente om deze betrokken burgers te ondersteunen in hun oproep aan de provincie tot medewerking. Daarom heeft de fractie een motie die oproept tot unanieme steun vanuit de gemeente ingediend voor de raadsvergadering van dinsdag februari.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category