Nettie Saarloos wordt interimbestuurder Daelzicht

Zij neemt voor een periode van zes maanden de plaats in van Jan Valkenborgh. In die zes maanden moet ze het vertrouwen gaan herstellen tussen cliënten, medewerkers, verwanten, cliënt- vertegenwoordigers en medezeggenschapsorganen. Daarnaast ontwikkelt zij een nieuwe visie voor Daelzicht. Een nieuwe Raad van Bestuur zal op basis hiervan worden geworven. Mevrouw Saarloos heeft ruime ervaring als bestuurder in de zorgsector

Deel dit artikel