Nieuwe toekomst voor kasteel Heel

Sinds het vertrek van de zusters uit het klooster Sint Anna in 2002 liggen het kasteel en de naastgelegen voormalige kapel leeg. Wethouder Lalieu: ‘Met het verval van het kasteel ging niet alleen waardevol cultuur- historisch erfgoed verloren. Het verval had ook een negatief effect op de directe omgeving en op het woongenot van onze inwoners.” In het voorjaar van 2016 kregen de plannen hiervoor concreet vorm. In het kasteel worden na restauratie 25 appartementen gerealiseerd voor mensen met dementie. Aanvullend worden op de plaats van de gesloopte kloostergebouwen 30 huurappartementen gerealiseerd voor zelfstandig wonende senioren, die desgewenst voor thuiszorg gebruik kunnen maken van de aanwezige zorgverlening in het kasteel. Rondom de kapel wordt gedacht aan de realisatie van meer publieksgerichte functies, zoals horeca, overnachten en wellness. De gemeente heeft toegezegd dat zij wil meewerken aan de realisatie van de plannen, onder een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat uiterlijk op 14 mei 2018 de vergunning voor de restauratie van het kasteel moet zijn aangevraagd. De eigenaar heeft verzekerd dat dit zeker gaat lukken. Hij wil begin 2019 starten met de restauratie van het kasteel en de bouw van de nieuwbouwappartementen, zodat die eind 2019 in gebruik genomen kunnen worden.

Deel dit artikel