Nieuwe woningwet baart CDA Maastricht zorgen

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De Tweede Kamer heeft een nieuwe Woningwet aangenomen. Dit heeft grote invloed op het verhuren van passenden woningen door corporaties in de buurten van Maastricht. Het toepassen van het begrip passende woning leidt er toe dat buurtbewoners vanwege een te laag inkomen niet in hun eigen buurt in aanmerking komen voor een woning. Bij een inkomen tot aan € 30.000 kan een huurder geen woning huren met een huurbedrag hoger dan € 586. Passend toewijzen is op zich de realiteit van heden ten dage, maar veel woningen in diverse buurten van Maastricht hebben hogere huurprijzen dan deze grenswaarde. En daar liggen nu de problemen, aldus het CDA.

Ter illustratie legt het CDA in een brief aan het college een actueel voorbeeld uit de wijk Heer voor: Een senioren echtpaar staat al jaren op de wachtlijst voor een aanleunwoning bij het seniorencomplex de Croonenhof in Heer. Het echtpaar voldeed tot 1 januari aan alle voorwaarden. Echter bij nadere gegevenstoetsing blijkt nu dat het echtpaar geen aanleunwoning in dit complex kan huren omdat zij niet aan de € 30.000 jaarinkomen voldeden en alle woningen van het Croonenhof complex een hogere huur moeten opbrengen dan de € 586, waardoor deze mensen, met een steeds zwakker wordende vrouw, dus niet verhuizen en gedwongen worden om te blijven zitten op hun flat in de Einsteinstraat. 

Het CDA maakt zich hierover grote zorgen, in de eerste plaats over de groep mensen die noodgedwongen blijven zitten in hun oude woningen ondanks dat ze eigenlijk naar een passende woning in hun buurt willen verhuizen en in de tweede plaats over het feit dat door deze regelgeving de doorstroming van woningen voor jongere mensen cq gezinnen in de buurten wordt gestagneerd. Het CDA wil samen met het college kijken wat er te doen valt om oplossingen voor dergelijke problemen te vinden.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category