Officiële oplevering rivierverruiming Zandmaas

Ook worden dan de onderzoeksresultaten gepresenteerd over de waterveiligheidsbeleving van de bewoners in het overstroomgebied langs de Maas. Dit vindt plaats bij het Retentiebekken Lateraalkanaal West, nabij Osen 6 in Heel. In 2005 ging de eerste schop de grond in voor het rivierverruimingsprogramma Zandmaas. Er is gewerkt aan het verdiepen en verbreden van de rivier, het aanleggen van hoogwatergeulen en het inrichten van een retentiegebied. Met deze maatregelen is dit gebied beter beschermd tegen hoogwater. Ook voor bewoners in het gebied zijn het soms ingrijpende veranderingen geweest. Hoe hebben zij dit alles beleefd en hoe beleven zij de verbeterde hoogwaterveiligheid? Dit is onderzocht onder 500 bewoners langs de Maas. De verrassende resultaten van dit publieksonderzoek worden tijdens de opening gepresenteerd. Meer info:

Deel dit artikel