‘Ombouw van varkensstallen tot LIVAR-bedrijf’

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Wagemans: “De vrije uitloop van varkens betekent een forse toename van zowel geur als stof naar de omgeving. Ik wijs naar de ombouw van een pluimveebedrijf aan de Beekkant te Baexem waar sprake is van een enorme toename van geuroverlast ten opzichte van de voorheen bestaande situatie.” Wagemans vervolgt: “Het beleid in Leudal is gericht op vermindering van overlast hetgeen realisering van de plannen ongewenst maakt.” Naar aanleiding van het voornemen tot ombouw van stallen tot een LIVAR-bedrijf vraagt hij het college van B&W van Leudal of er vergunning is afgegeven voor sloop- en verbouwwerkzaamheden en een nieuwe gerealiseerde uitrit. Tenslotte informeert hij of er bij het overleg over de plannen van gemeentewege toezeggingen zijn gedaan of verwachtingen zijn gewekt vooruitlopend op besluitvorming door het college.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category