OR zegt vertrouwen in Raad van Bestuur op

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Dit gebeurde op een moment dat de ondernemingsraad reeds een aantal andere dossiers in behandeling had, die ook onrust tot gevolg hadden. Het toenemen van de onrust was voor de OR aanleiding om de stand de stand van zaken intern te bespreken.De ondernemingsraad heeft grote zorgen over de impact van dit alles op cliënten en medewerkers van Daelzicht. De ondernemingsraad ziet dat door gebrek aan sturing en het feit dat er weinig draagvlak is voor de huidige ontwikkelingen, er een situatie is ontstaan welke ingrijpen vereist. Hoe moeilijk het genomen besluit ook is, de ondernemingsraad kan hierdoor niet anders dan tot de conclusie komen dat hij de positie van de leden van de raad van bestuur niet meer houdbaar acht. De ondernemingsraad heeft de raad van toezicht verzocht in dit kader zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category