Plantregeling landschapselementen

Deze plantregeling is gericht op het versterken van het oorspronkelijk landschap én op het vergroten van burgerparticipatie.  Het gaat hier om de aanleg en het herstel van landschapselementen. Zowel loofbomen alleenstaand of in groepen of rijen, hoogstam- boomgaardjes, heggen of kleine bosschages. Het gaat hierbij niet alleen om struiken en bomen maar ook de bijbehorende boompalen en boomkorven. Onderdeel van de regeling vormt een advies ter plekke en het opstellen een plantplan met een deskundige van de stichting IKL. Deelnemers betalen een eigen bijdrage van €25,- per boom en €1,25 per meter heg exclusief BTW. De overige kosten worden betaald door gemeente Maasgouw en de provincie Limburg. Meer info: -eigenaar Hier vindt men het aanmeldingsformulier. Voor vragen John van den Berg via (0475) 85 25 00.

Deel dit artikel