Raad van Toezicht legt gefaseerd functie neer

De Raad heeft dit besluit genomen om de rust in de organisatie terug te laten keren en daaraan maximaal ruimte te geven in het belang van de cliënten, ouders en vertegenwoordigers, en de medewerkers van Daelzicht. Niet alle leden stappen op hetzelfde moment op. Per 1 juli aanstaande zullen vier leden terugtreden. De overige drie leden van de huidige Raad, mevrouw A.H.H. Stevens-Ruiters (voorzitter), de heer drs. E. Zijlstra (vicevoorzitter) en de heer D.F. Flink, blijven nog enige maanden aan en zullen de procedure voor de werving van nieuwe toezichthouders opstarten. Zij zullen ervoor zorgen dat (financiële en organisatorische) besluitvorming ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken in de organisatie en daarbuiten voortgang kan vinden. Zodra de nieuwe leden zijn geworven, zullen zij hun taken overdragen aan de nieuwe Raad van Toezicht.

Deel dit artikel