Raadsinformatieavond over WMO-problematiek

Aanleiding is de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het wellicht onterecht korten door gemeenten van uren in de huishoudelijke hulp. Door middel van een aparte raadsinformatieavond over het WMO-beleid wil Samen Verder dat college en alle raadsfracties gaan brainstormen hoe de gemeente Leudal de uitspraak van de Raad van Beroep in bijgesteld beleid kan vertalen. Samengevat is de vraagstelling van Samen Verder aan het College van B&W: Hoe geeft de gemeente Leudal ondersteuning aan thuiswonende hulpvragers via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, nu en in de toekomst?

Deel dit artikel