Raadsleden vragen aandacht Postkoets

Een rapport met negatieve ervaringen van gebruikers van de Postkoets werd door het bestuur niet openbaar gemaakt. Bovendien werd nog eens tijdens de bijeenkomst in het kader van Ôs Dorp in december j.l. aan de onvrede nadrukkelijk uiting gegeven. De raadsleden vervolgen: “U heeft een concreet voorstel over een beheerstructuur ontvangen. Bij wederom uitblijven van een initiatief, rest ons niets anders dan formele bespreking te vragen van de problemen rond de Postkoets in de gemeenteraad.”

Deel dit artikel